Autorka: Miroslava Kuntzmannová
Rok vydání: 2012
207 str.

Sedm částí knihy- rakouská, česká, maďarská, slovenská, balkánská, židovská a polská kuchyně – evokují staré dobré časy mocnářství Rakouska- Uherska. Každá z částí je uvedena vstupem, který přibližuje specifika té které kuchyně, zvyky, panující v tehdejších zemích monarchie.

Kromě fotografií jídla, hotových pokrmů jsou tu i dobové nástroje užívané v kuchyni –mlýnky, krajáče, příbory, peroutky, struhátka a rendlíky – vše báječně přibližující zašlou atmosféru dob našich praprababiček. Autorka vyzkoušela podle vlastních slov řadu receptur velmi starých, převzatých z dobových kuchařek, ale i rodinných receptů, tradujících se po dlouhá desetiletí téměř jako součást věna.

Už samy názvy jídel – kočičí stajryš, merenda z Plzeňska, rozpeky, zelnice či Boží milosti v našich ústech sládnou na jazyku a excitují slinné žlázy. Musím říci, že řadu jídel jsem znal a vyzkoušel před studiem této publikace, nicméně zde se recepty dají porovnávat, upravovat a člověk si uvědomí, jak rozdílná je například příprava červeného zelí u nás a v Rakousku. Tyrolské knedlíky se pak stanou vhodnou inspirací pro domácí variantu našeho karlovarského knedlíku a hned je vidět, jako roli sehrály v kuchyni Vídně a Rakousku vůbec české služebné a kuchařky.

Oproti decentní obálce kuchařky, která spíše připomíná památníček, uvnitř čtenář najde velmi kvalitní a esteticky dobře uspořádané fotografie jídla, ingrediencí a rekvizit. Kniha je báječným příspěvkem na poli národního uvědomění. Kéž by se stala součástí výbavy profesionálních kuchařů, kteří by měli umět nabídnout návštěvníkům naší země to nejlepší, co v naší kuchyni existuje. Rozhodně se nemáme za co stydět.

Od paní autorky bych se milerád nechal pozvat na večeři.